Cookies
Door op ‘OK’ te klikken of de site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Astrolabe.nl en derde partijen cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken om uw surfervaring te verbeteren en uw gebruik van onze content te analyseren en te meten. Zie ons cookiebeleid.
OK
Verzending binnen NL / BE
★★★★★
★★★★★
2.934 beoordelingen
Vandaag besteld, 22 mei bezorgd 1
🚀 Bestel op tijd voor Vaderdag! 🚀

Algemene voorwaarden

Verzending en levering

Levering vindt plaats zodra het product gereed is. Doorgaans wordt een product binnen 2-5 werkdagen nadat de bestelling werd geplaatst, klaargemaakt en verzonden. Tijdens vakantieperiodes of feestdagen kan een langere levertijd gelden. Ingeval de levering is vertraagd wegens omstandigheden waar Astrolabe.nl geen verantwoordelijkheid voor draagt (inclusief vertraging of gebrekkige levering zijdens toeleveranciers, vertraging zijdens de klant en gebrekkige medewerking zijdens de klant), vormt de vertraging geen verhaalmiddel voor de klant wegens de niet-naleving van de verplichtingen, en vormt de vertraging evenmin reden tot beëindiging van de koopovereenkomst zijdens de klant.

Ingeval de bezorging wordt vertraagd of verhinderd wegens overmacht, kan Astrolabe.nl daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ingeval er sprake is van omstandigheden waarvoor Astrolabe.nl geen verantwoordelijkheid draagt, die ertoe leiden dat naleving van de leveringsverplichting zijdens Astrolabe.nl duurder uitvalt, is Astrolabe.nl niet verplicht die na te komen. Indien een bestelling aantoonbaar op tijd door Astrolabe.nl is verzonden (volgens de overeengekomen levertijd), kan Astrolabe.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de bezorging door de post- en vervoersbedrijven of een kwijtgeraakt pakket. De klant kan zich nimmer beroepen op vertraging van reeds bezorgde producten.

Bestellingen worden rechtstreeks verstuurd naar het leveradres dat je aan ons hebt doorgegeven. Onze producten kunnen niet worden afgehaald. Bestellingen worden verzonden vanuit Nederland. We gebruiken waar mogelijk track en trace bij verzendingen. Nadat je bestelling is verzonden, kun je de track en trace-link vinden op de statuspagina van de bestelling.

De levertijden kunnen variëren. Aan getoonde geschatte leverdata kunnen geen rechten worden ontleend. Internationale bestellingen kunnen soms tot 28 dagen onderweg zijn wegens de douane. Hier hebben wij helaas geen controle over.

Prijzen en betaling

Alle prijzen staan vermeld in € en zijn inclusief btw. Ook worden er verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. Zodra een betaling is ontvangen gaan we direct voor je aan de slag.

Veiligheid

We maken gebruik van divese betaal-providers. Deze maken encrypties van al jouw bankgegevens via het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit houdt in dat jouw kaartnummer of andere informatie die tijdens de transactie wordt verstrekt niet door onbevoegden kan worden afgelezen. De op Astrolabe.nl verstrekte informatie wordt enkel en alleen bewaard om jou als klant van dienst te kunnen zijn en jouw product te kunnen leveren.

Mailing en marketing

Als onderdeel van onze dienstverlening sturen wij jou een bevestiging van de bestelling. Daarnaast kunnen we je eventueel later nog mailen met producten waar je wellicht ook interesse in hebt. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze mailtjes middels de link onderin elke mail.

Doel en omvang

In deze voorwaarden staan de nadere voorwaarden vermeld voor de levering van de producten en diensten van Astrolabe.nl. Bij iedere aankoop dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. Astrolabe.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, waarbij die wijziging tevens voor reeds geplaatste bestellingen geldt.

Eigendomsrecht en voorbehoud

De klant verwerft pas het eigendomsrecht over het fysieke exemplaar van een product wanneer de koopsom volledig aan Astrolabe.nl is voldaan. Alle producten van Astrolabe.nl blijven diens eigendom totdat volledige betaling daarvoor is ontvangen. Nadat het eigendomsrecht op de klant is overgegaan, behoudt Astrolabe.nl zich het recht voor om het vervaardigde product als voorbeeld te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Retour/herroepingsrecht

Aangezien al onze producten uniek en persoonlijk worden gemaakt, is het helaas niet mogelijk om deze te retourneren, tenzij anders vermeld. Het is dan ook belangrijk om tijdens het plaatsen van de bestelling de ingevoerde gegevens goed te controleren. De bestelling kan niet worden geannuleerd, omdat die speciaal voor jou op maat wordt gemaakt.

Reclameren en gebreken

Astrolabe.nl is niet aansprakelijk voor fouten die niet door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd uitgevoerd. Ingeval blijkt dat de levering gebreken kent, dient de klant hierover binnen een redelijke termijn te reclameren door rechtstreeks contact op te nemen via support-pagina. Astrolabe.nl is gerechtigd te trachten een gebrek te herstellen voor zover dit binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en voor zover blijkt dat Astrolabe.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor de fout.

Als je niet tevreden bent over de online versie van een horoscoop, kun je binnen 14 dagen aanspraak maken op onze niet-goed-geld-terug garantie via de support-pagina, en krijg je je geld terug. Hardcover boeken zijn uitgesloten van de niet-goed-geld-terug garantie omdat deze gepersonaliseerd zijn en op bestelling worden gedrukt. Bij nabestelling van het hardcover boek na de aanschaf van de online versie van een horoscoop, komt de niet-goed-geld-terug garantie voor de online versie te vervallen.

De inhoud van onze producten is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, spelfouten, correct taal- en grammatica gebruik, speciale leestekens, tekstuitlijning, drukfouten of al dan niet geschiktheid voor een bepaald doel. Deze variaties kunnen niet als een fout worden beschouwd.

Geleverde producten kunnen afwijken van de voorbeelden zoals weergegeven op de website (zoals bijvoorbeeld de kleuren, uitlijning of formaten). Deze variaties kunnen niet als een fout worden beschouwd.

Beperkte aansprakelijkheid

Ingeval van vertraging, of ingeval van gebreken in de afgeleverde producten, is Astrolabe.nl niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden. Astrolabe.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade of directe schade, indien die voortvloeien uit vertraging, verloren gegevens of gederfde inkomsten.

Inhoud

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Astrolabe.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Astrolabe.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Deze wijzigigen kunnen ook toegepast worden op bestaande of reeds (digitaal) geleverde bestellingen. Hierdoor kunnen verschillen onstaan tussen de aangeboden inhoud in digitale vorm en reeds geleverde fysieke producten. Dergelijke verschillen kunnen niet worden aangemerkt als gebrek.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Astrolabe.nl, en zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Astrolabe.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Aan de inhoud van Astrolabe.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. Astrolabe.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, ontwikkelde content of producten.